Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Socialna pedagoginja: Špela ROŽMAN

Psihologinja: Nada LIPLIN

Svetovalni delavki sta na voljo staršem in učencem vsak delovni dan med 8.00 in 13.00 uro in v času skupnih govorilnih ur.

Šolska svetovalna služba (ŠSS):

 • vpisuje in sprejema šolske novince,
 • poklicno usmerja in svetuje učencem in njihovim staršem, jih informira o možnostih šolanja in pogojih vpisa, o štipendijah ter pomaga pri vpisu,
 • vodi, spremlja, izvaja in koordinira delo z učenci s posebnimi potrebami (učenci s težavami, nadarjeni učenci),
 • ureja prepis z ene šole na drugo,
 • skrbi za subvencioniranje šolske prehrane in drugih dejavnosti,
 • vodi, koordinira ali sodeluje v projektih in programih, s katerimi želimo izboljšati kvaliteto dela in življenja v šoli.

V šolsko svetovalno službo sporočite vsako spremembo osebnih podatkov (naslov, telefon, priimek …) najkasneje v štirinajstih dneh po spremembi. Prav tako sporočite morebitni prepis otroka na drugo šolo vsaj teden dni pred odhodom.

Želimo si, da ŠSS ne bi bila mesto, kamor se gre po kazni, z vprašanjem: »Kaj sem pa naredil-a?« Zato navajamo nekaj morebitnih težav, ob katerih učenci obiščite svetovalno službo:

 • strah me je spraševanja, imam tremo, doma znam, ko sem vprašan-a, pa vse pozabim,
 • ne znam se učiti, ne morem se zbrati, pripraviti se k učenju,
 • ne vem, ali sem dovolj sposoben/na za nadaljevanje šolanja, na katero srednjo šolo naj grem, kakšen poklic naj si izberem,
 • bojim se šole, slabih ocen, učitelj-ica me ima “na piki”,
 •  starši me ne razumejo, preveč pričakujejo od mene,
 • rad-a bi bil-a bolj samozavesten-na,
 • občutek imam, da sem »grdi raček«, vsi drugi so uspešnejši, lepši, bolj priljubljeni,
 • pogosto me boli glava, trebuh, ne morem spati,
 • ne vidim pravega smisla v življenju, čisto sem »na tleh«,
 • sošolci me zbadajo, se norčujejo iz mene, se nočejo družiti z mano,
 • starejši vrstniki me nadlegujejo, mi grozijo, me izsiljujejo,
 • rad-a bi pomagala sošolcu/ki, ki ima težave z vrstniki, starši, učitelji, ki preizkuša droge ali ima težave s prehranjevanjem (strada, bruha),
 • ali preprosto: Rad-a bi, da mi nekdo za trenutek prisluhne!

Starši, ob navedenih in podobnih težavah vašega otroka ali kadar imate sami težave z otrokom, pa se v šolski svetovalni službi oglasite tudi vi.

ZAKON IN PRAVILNIK O PREPREČEVANJU NASILJA:

 • Zakon o preprečevanju nasilja o družini – >> povezava
 • Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno – izobraževalne zavode – >> povezava

STATUS športnika, umetnika in raziskovalca:

PRAVILA, POGODBA IN OBRAZCI ZA ŠOLSKO PREHRANO za šolsko leto 2023/2024:

 • PRAVILA šolske prehrane – veljavna od oktober 2021,
 • POGODBA za šolsko prehrano na OŠ Dravlje (25. 10. 2023)
 • obrazec za PRIJAVA učenca na šolsko prehrano,
 • obrazec za PREKLIC prijave na šolsko prehrano.
(Visited 1.717 times, 1 visits today)
Dostopnost