Ravnateljica: dr. LUCIJA ŽELJKO, lucija.zeljko@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice: VESNA HAREJ, vesna.harej@guest.arnes.si

Svetovalni delavki: NADA LIPLIN, sss-os.dravlje@guest.arnes.si
                                             KATARINA KOTNIK IVAČIČ, sss-os.dravlje@guest.arnes.si
Knjižničarka: BARBARA KORITNIK, knji-dravlje.lj@guest.arnes.si
Organizator šolske prehrane: JASNA ROZMAN, jasna.rozman@guest.arnes.si
Računalničarka: BARBARA ERŽEN, barbara.erzen@guest.arnes.si

Tajnica: MOJCA VESEL, tajnistvo-os.dravlje@guest.arnes.si
Računovodja: TOMAŽ KRANJC, racun-dravlje.lj@guest.arnes.si

Učitelji od 1. do 5. razred

Razred Učitelj Drugi učitelj v razredu oz. OPB
1. A Vesna KRAMER Marjetka M. Derlink
1. B Nataša TOMEC ERŽEN Marjetka M. Derlink
2. A Maja NOVAK
2. B Tia Stojanka DONČIĆ
3. A Petra TEVŽ
3. B Mateja KLEMŠE
3. C Urška DOLINAR
4. A Alenka BALON
4. B Alenka OSTERMAN
5. A Vikica HVALEC ZIBELNIK
5. B mag. Vanja SORJAN
1. – 4. r. –  TJA Vlasta VRHOVEC

 

Učitelji od 6. do 9. razred

Razred Razrednik/učitelj Predmet, ki ga poučuje
6. A Diana RUTAR NAR, LAB
ND 6. A Jelka ČERNE ŠPO, IP
6. B Tanja KOGOJ LUM, IP
ND 6. B Aleš BOBEK GEO, ZGO, DKE, IP
7. A Jernej GLASER NAR, BIO, ZGO, IP
ND 7. A mag. Danilo DOMINC ŠPO, IP
7. B Milojka BADALIČ SLJ
ND 7. B Barbara ERŽEN OID, IP, PB
8. A Nevenka ŠUŠTERŠIČ TJA, IP
ND 8. A Lidija RUPNIK SLJ, IP
8. B Brigita HORVAT MAT, TIT, IP
ND 8. B Tjaša MILIJAŠ TJA
9. A Nives ZAVODNIK MAT, IP
ND 9. A Zvonka V. PRISLAN DSP/PUT
Barbara KORITNIK KNJ, PB
Jasna ROZMAN KEM, GOS, VP
Vesna HAREJ MAT, FIZ
Andreja KOZLEVČAR GUM, OPZ, MPZ
Nataša DACA DSP/PUT
Saša ŠIRNIK DSP/PUT
Katarina KOTNIK IVAČIČ ŠSS, PB
Nada LIPLIN ŠSS, DSP/PUT

 

(Visited 1.514 times, 1 visits today)