Nekatere vsebine naravoslovnih, kulturnih, športnih in tehniških dni izvajamo v obliki prijetnega življenja in dela v naravi od 1. do 8. razreda.

V želji, da bi se čim več učencev udeležilo dejavnosti v naravi, MIZŠ letno zagotavlja sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje ene šole v naravi eni generaciji učencev (na naši šoli za 4. razred). Isti generaciji se zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje za učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi. V času osnovnega šolanja ima učenec pravico do take pomoči samo enkrat.

Naši učenci in starši pa pridobivajo še dodatna sredstva z zbiranjem starega papirja, prostovoljnimi prispevki in drugimi humanitarnimi akcijami. Z zbranim denarjem delno pomagajo učencem iz socialno šibkejših družin. Višino dodeljene subvencije na podlagi prošnje določi šolska komisija po preučitvi socialno ekonomskega statusa družine.

Za nadarjene učence 9. razredov bomo organizirali astronomski tabor predvidoma en vikend v oktobru ali novembru.

1. razred – Naravoslovni tabor

CŠOD Jurček (Kočevje)
od 23. do 25. 5. 2022 (3 dni)

2. razred – Naravoslovni tabor

CŠOD Jurček (Kočevje)
od 25. do 27. 5. 2022 (3 dni)

3. razred – Naravoslovni tabor

CŠOD Medved (Medvedje Brdo)
od 24. do 26. 11. 2021 (3 dni)

4. razred – Plavalna šola v naravi

Dom RK (Debeli rtič)
od 20. do 24. 6. 2022 (5 dni)

5. razred – Planinska šola v naravi

CŠOD Planica (Rateče)
od 20. do 24. 6. 2022 (5 dni)

6. in 7. razred – Zimska šola v naravi

Ruška koča (Areh)
od 27. do 31. 1. 2022 (5 dni)
od 28. 2 do 4. 3. 2022 (5 dni)

7. in 8. razred Naravoslovno – matematični tabor

CŠOD Burja (Portorož)
od 7. do 11. 3. 2022 (5 dni)

(Visited 1.666 times, 1 visits today)