V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 BOMO …

  • še naprej posvečali veliko pozornost razvijanju bralnih tehnik od prvega do devetega razreda,
  • nadaljevali z aktivnostmi v različnih projektih (Erasmus, Varno in spodbudno učno okolje – Ustvarjalna učna okolja 21. stoletja, Dvig digitalne kompetentnosti, Ekošola, Čuječnost …),
  • posvečali pozornost državljanski vzgoji in domoljubju ter nadaljevali s spodbujanjem učencev za pomoč sočloveku pri humanitarnih akcijah,
  • s posebnimi programi nadaljevali z delom z učenci, ki smo jih spoznali za nadarjene v preteklih šolskih letih, in z učenci s posebnimi potrebami, ki imajo težave v razvoju,
  • spodbujali učence k raziskovanju in ustvarjanju ter sodelovanju na različnih natečajih in tekmovanjih,
  • še naprej organizirali zanimive šole v naravi, raziskovalne tabore in ekskurzije,
  • timsko načrtovali in izvajali zanimive dni dejavnosti,
  • nadaljevali z izvajanjem preventivnih vsebin za varno uporabo sodobnih tehnologij, zmanjševanje nasilja in izboljšanje medsebojnih odnosov,
  • nadaljevali s kvalitetnim izvajanjem interesnih dejavnosti, s šolskimi plesi ob posebnih priložnostih ter z drugimi dejavnostmi, ki bogatijo izkušnje naših učencev.
(Visited 1.501 times, 1 visits today)