Dobrodošli na spletni strani SLOVENŠČINA

Tu boste lahko izvedeli vse, kar je povezano s poukom slovenščine od 6. do 9. razreda.

Lidija RUPNIK: 6. A, 6. B, 8. r./2. sk., 9. r./3. sk.,  IP VZM (TIS)
e-pošta: lidija.rupnik@osdravlje.si
Govorilne ure: ČETRTEK, 10.30 – 11.15

Milojka BADALIČ: 7. A, 7. B, 8. r./1. sk., 8. r./3. sk, 9. r./2. sk.
e-pošta: milojka.badalic@osdravlje.si
Govorilne ure: TOREK, 10.30 – 11.15

Helena KEBER: 8. r./1. sk., IP VZM (TEV)
e-pošta: helena.keber@osdravlje.si
Govorilne ure: SREDA, 11.20 – 12.05

POVEZAVE

Razpored pisnih nalog, preizkusov znanja, govornih nastopov in domačega branja za šolsko leto 2021/2022

6. razred
1. pisna naloga: poustvarjanje 25. 5. 2022
1. preizkus znanja 15. 12. 2021
2. preizkus znanja 13. 4. 2022

Govorni nastop:
– pravljica od 11. 11. 2021

1. domače branje: 22. 10. 2021
– Tone Partljič: Hotel sem prijeti sonce ali Janja Vidmar: Junaki petega razreda
2. domače branje: 21. 3. 2022
– strokovna sli leposlovna knjiga z ekološko tematiko po izbiri
3. domače branje: 25. 5. 2022
– Primož Suhodolčan: Košarkar naj bo, Kolesar naj bo ali Ranta vrača udarec – Tone Seliškar: Bratovščina Sinjega galeba ali
– Bogdan A. Novak: Zvesti prijatelj (1. pisna naloga)

7. razred
1. pisna naloga: mnenje o prebrani knjigi DB 16. 3. 2022
1. preizkus znanja 8. 12. 2021
2. preizkus znanja 8. 6. 2022

Govorni nastop: deklamacija in analiza ljudske pesmi 15. 10. 2021

1. domače branje: 11. 10. 2021
– E. Petiška: Grške bajke ali Dušica Kunaver: Slovenske ljudske pravljice in pripovedke
2. domače branje (2. šolski spis) /izberi eno/ 16. 3. 2022
– Josip Jurčič: Jurij Kozjak ali
– Rado Murnik: Lepi janičar ali
– F.S. Finžgar: Pod svobodnim soncem ali                                                                – Igor Karlovšek: Pobeg
3. domače branje: 13. 6. 2022
– Sue Townsend: Skrivni dnevnik Jadrana Krta ali
– Zlata Filipovič: Zlatin dnevnik ali
– Meg Cabot: Princeskin dnevnik ali
– Ana Frank: Dnevnik Ane Frank

8. razred
1. pisna naloga: knjige domačega branja/razlagalni 25. 11. 2021
1. preizkus znanja 6. 1. 2022
2. preizkus znanja 2. 6. 2022

Recitacija: Valentin Vodnik: Moj spominik ali Zadovoljni Kranje
7. 10. 2021
Recitacija: F. Prešeren: Zdravljica od 16. 12. 2021

Govorni nastop: mnenje o pesniški zbirki domačega branja od 19. 5. 2022

1. domače branje (pisna naloga): 25. 11. 2021
– Desa Muck: Nebo v očesu lipicanca ali
– Vitan Mal: Baronov mlajši brat ali
– Bogdan Novak: Ninina pesnika dva
2. domače branje: 10. 3. 2022
– Ivan Tavčar: Visoška kronika
3. domače branje – govorni nastop /izberi eno zbirko sodobnega slovenskega pesnika – po dogovoru z učiteljem/: od 19. 5. 2022

9. razred
2. pisna naloga: poustvarjanje povezano z domačim branjem 30. 3. 2022
1. preizkus znanja 19. 1. 2022
2. preizkus znanja 20. 4. 2022

Govorni nastop: mnenje o prebrani knjigi (proza) sodobne slovenske književnosti od 16. 5. 2022

1. domače branje: 6. 10. 2021
Exupery: Mali princ
2. domače branje (šolski spis/razlagalni): 30. 3. 2022
– Ivan Cankar: Moje življenje
3. domače branje (govorni nastop): od 16. 5. 2022
– sodobni slovenski pisatelji /po dogovoru z učiteljem/

(Visited 2.158 times, 1 visits today)