Osnovna šola DRAVLJE

VIZIJA ŠOLE: "Na naši šoli spoštujemo sebe in druge, sprejemamo drugačnost ter skupaj varno in ustvarjalno stopamo znanju in življenjskim ciljem naproti"

Osnovna šola DRAVLJE - VIZIJA ŠOLE: "Na naši šoli spoštujemo sebe in druge, sprejemamo drugačnost ter skupaj varno in ustvarjalno stopamo znanju in življenjskim ciljem naproti"

EKO ŠOLA

EKO ŠOLA

Ekokoordinatorja: Diana Rutar in Jernej Glaser

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Program Ekošole je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo učenci kmalu v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja.

Ekošola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbira zanimive metode dela ter učencem pomaga uporabiti znanje, ki so ga osvojili pri pouku, za reševanje vsakdanjega življenja.

V letošnjem letu bomo v okviru Ekošole izvedi naslednje projekte in aktivnosti:

 • Ekobranje za ekoživljenje (razredna stopnja)
 • Šolska vrtilnica (razredna in predmetna stopnja)
 • Ekokviz (predmetna stopnja)
 • Zbiranje bioloških odpadkov
 • Vključitev ustanove v čistilne akcije v lokalni in širši skupnosti
 • Dogovor z lokalnim komunalnim podjetjem
 • Dogovor s komunalnim podjetjem za zadostno število zabojnikov
 • Dogovor s komunalnim podjetjem za zadostno število zabojnikov za odpadno embalažo
 • Zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš
 • Postavitev zabojnika/ov za ločevanje in zbiranje odpadkov
 • Zbiranje odpadnega papirja in kartona

eko_sola_znak_os_dravlje

EKO HIMNA

ČE ZDRAVO ŽIVIM IN ZBIRAM STAR PAPIR,

SEM PRIJAZEN DO NARAVE IN ŽELIM SI ZA VSE MIR,

ODPADKE LOČENO MEČEM V KOŠ,

SKRBIM DA PARK BO ZELEN IN POL ROŽ,

SE Z VODO IN ENERGIJO NE IGRAM

TER SPOŠTLJIVO S HRANO RAVNAM.

ZA UČENCE IN DRUGE VSE BOM ZGLED

IN V ČISTI SVET ZRL BO MOJ POGLED.