Nekatere vsebine naravoslovnih, kulturnih, športnih in tehniških dni izvajamo v obliki prijetnega življenja in dela v naravi od 1. do 8. razreda.

V želji, da bi se čim več učencev udeležilo dejavnosti v naravi, Ministrstvo za šolstvo in šport iz državnega proračuna namenja sredstva za pomoč pri plačilu šole v naravi v 5. razredu tistim učencem, za katere starši ne morejo poravnati celotne cene. V času osnovnega šolanja ima učenec pravico do take pomoči samo enkrat.

Naši učenci in starši pa pridobivajo še dodatna sredstva z zbiranjem starega papirja, prostovoljnimi prispevki in drugimi humanitarnimi akcijami. Z zbranim denarjem delno pomagajo učencem iz socialno šibkejših družin. Višino dodeljene subvencije na podlagi prošnje določi šolska komisija po naslednjih kriterijih: prejemanje denarne socialne pomoči, višina dohodkov na družinskega člana, višina otroških dodatkov, brezposelnost staršev, dolgotrajna bolezen v družini, dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifičnosti v družini.

1. razred – Naravoslovni tabor

CŠOD Medved (Medvedje Brdo)
9. 11 – 11. 12. 2019 (3 dni)

2. razred – Naravoslovni tabor

CŠOD Medved (Medvedje Brdo)
11. 12. – 13. 12. 2019 (3 dni)

3. razred – Naravoslovni tabor

CŠOD Juček (Kočevje)
12. 2. – 14. 2. 2020 (3 dni)

4. razred – Plavalna šola v naravi

Dom ZPM LJ – Moste (Zambratija)
15. 6. – 19. 6. 2020 (5 dni)

5. razred – Planinski tabor

CŠOD Planica (Rateče)
8. 6. – 12. 6. 2020 (5 dni)

6. razred in mlajši – Zimska šola v naravi

Dom Videc (Mariborsko Pohorje)
10. 2. – 14. 2. 2020 (5 dni)

7. in 8. razred Naravoslovno – matematični tabor

CŠOD Rak (Rakov Škocjan)
30. 3. – 3. 4. 2020 (5 dni)

(Visited 306 times, 1 visits today)