Skoči na glavno vsebino

PROSTOVOLJSTVO IN SPODBUJANJE SOCIALNIH VEŠČIN

PROSTOVOLJSTVO IN SPODBUJANJE RAZVOJA SOCIALNIH VEŠČIN

Vodja projekta: Vesna FARKAŠ

V  šolskem letu 2017/2018 je na šoli prvič zaživel projekt Prostovoljstvo in spodbujanje razvoja socialnih veščin. Skupina učenk in učencev iz 4. in 6. razreda je nabirala izkušnje, pridobivala znanje in kompetence – kot so timsko delo, projektno delo, komunikacijske spretnosti, sodelovanje. Učenke in učenci 4. razreda so vsak petek prvošolcem in drugošolcem obogatili ustvarjalni prosti čas v podaljšanem bivanju z bralnimi uricami in poustvarjanjem. Učenke 6. razreda pa so pripravile zgibanko o bontonu – Bontonček v vsakdanjem življenju. Pravila lepega vedenja so tudi dramsko uprizorile za vse učence prvega triletja. Učenci so bili navdušeni.

V lanskem letu smo s prostovoljnim delom nadaljevali. Učenke in učenci 5. razreda  so vsak petek brali učencem prvega triletja. S to socialnomotivacijsko vlogo so spodbujali otroke, da sami sežejo po knjigi in močno pripomogli k razvoju interesa za branje. Prostovoljci so model bralca in bralnega vedenja. Vzporedno se krepi tudi njihova bralna samopodoba. Ker dobro berejo, radi in veliko berejo. Sodelovanje z drugimi vzpodbuja motivacijo, odgovornost in vztrajnost. S svojim prostovoljnim delom tako vlivajo željo in pogum za posnemanje.

Obeležili smo tudi pomembne dneve (dan poezije, Andersenov dan, knjižni sejem) s prebiranjem poezije, razstavo del in povabilom na kulturne dogodke v našem mestu.

Učenke 7. razreda so ob koncu leta organizirale prireditev “Draveljska zvezda”, kjer so se s plesnimi, pevskimi in drugimi nastopi predstavili učenci od 1. do 5. razreda. Učenke so se tako učile in urile tudi v organizaciji in vodenju nekega dogodka. Prireditev je popestrila ustvarjalni prosti čas v podaljšanem bivanju in navdušila učence.

V sodelovanju s šolsko skupnostjo prostovoljci pomagajo tudi pri raznih dobrodelnih akcijah, akcijah ureditve šolskega prostora in okolice ter pri pomembnih prireditvah na šoli.

>> Cicibanov natečaj: Tudi pri nas si pripovedujemo pravljice

(Visited 623 times, 1 visits today)
Dostopnost