Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih

Spoštovani starši in učenci,

zelo smo veseli, da so strokovnjaki s področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja sprejeli nacionalne Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih. Tudi mi opažamo porast pretirane uporabe zaslonov pri naših učencih, sploh po obdobju šolanja na domu. Neprimerna uporaba novih tehnologij lahko povzroča v razvoju otroka nepopravljivo škodo. Vedno več imamo otrok, ki se soočajo s pretiranim nemirom, s težavami s koncentracijo in pozornostjo, pasivnostjo ali pa izgubo socialnih stikov ter tudi realnosti. Pri uporabi zaslonov je zelo pomembna časovna omejitev, način uporabe in kakovost izbranih vsebin za kar smo v veliki meri odgovorni starši.


Brezplačna učna pomoč

V dnevnem centru Skupaj v skupnosti so v tem tednu pa so začele potekati naslednje aktivnosti:

  • Skupinska učna pomoč (vsak dan od 16.00-17.00);
  • Delavnice (14.30 – 16.00 ure);
  • Druženje in pogovori;
  • Individualno delo z zaposlenimi ali prostovoljci (učna pomoč);
  • Svetovanje…

Vzporedno pa on-line potekajo še nekatere delavnice in individualna učna pomoč ter druženje.


Spletna svetovalnica za mlade TO SEM JAZ

Priponke:


MEDNARODNI ZNAK PRI NASILJU V DRUŽINI
Spoštovani učenci in starši,

šolski svetovalni delavki sva vam tudi v času izobraževanja na daljavo na voljo za pomoč, svetovanje, pogovor …

Preko elektronskega naslova lahko stopite v kontakt z nama, da se dogovorimo za način komunikacije, ki vam najbolj ustreza.

Nada Liplin: nada.liplin@guest.arnes.si

Katarina Kotnik Ivačič: katarina.kotnik@guest.arnes.si

Vabljeni!


BREZPLAČEN TOPEL OBROK

Brezplačni topli obrok (kosilo) pripada učencem, ki imajo v tem šolskem letu subvencionirano šolsko prehrano (kosilo).

Učenci se morajo na obrok nujno prej prijaviti. Vsi učenci, ki so opravičeni do subvencioniranega kosila, so dobili obvestilo preko elektronske pošte. V primeru, da obvestila niste dobili in ste opravičeni do toplega obroka, se prijavite na naslov:

tajnistvo-os.dravlje@guest.arnes.si.

Napišite ime in priimek otroka ter oddelek, ki ga obiskuje.

V kolikor želite obrok za posamezen dan odpovedati prosimo, da to sporočite v tajništvo šole do 8.00 ure in sicer na telefon: 01 444 00 23 ali 041 214 822 oz. sporočite na naveden elektronski naslov

Obrok lahko prevzamete v času med 12.30 in 14.00 uro. Za prevzem obroka potrebujete lastno embalažo.

Obrok prevzamete na vhodu za šolsko kuhinjo (ob vrtcu), kjer pozvonite na zvonec.


KAM PO POMOČ?

Spletne strani in telefoni za pomoč otrokom in odraslim v primeru stisk. Povezave:

https://www.skzp.si/covid-19/kam-po-pomoc-otroci/ https://www.skzp.si/covid-19/kam-po-pomoc-odrasli/

(Visited 601 times, 3 visits today)