ČETRTEK, 14. 5. 2020

1. A

1. B


SREDA, 13. 5. 2020

1. A

1. B


TOREK, 12. 5. 2020

1. A

1. B


PONEDELJEK, 11. 5. 2020

1. A

1. B


PETEK, 8. 5. 2020

1. A IN 1. B


ČETRTEK, 7. 5. 2020

1. A

1. B


SREDA, 6. 5. 2020

1. A

1. B


TOREK, 5. 5. 2020

1. A

1. B


PONEDELJEK, 4. 5. 2020

1. A

1. B


PETEK, 24. 4. 2020

1. A

1. B


ČETRTEK, 23. 4. 2020

1. A

1. B


TOREK, 21. 4. 2020

1. A

1. B


PONEDELJEK, 20. 4. 2020

1. A

1. B


PETEK, 17. 4. 2020

1. A

1. B


ČETRTEK, 16. 4. 2020

1. A

1. B


SREDA, 15. 4. 2020

1. A

1. B


TOREK, 14. 4. 2020

1. A

1. B


ČETRTEK, 9. 4. 2020

1. A

1. B


SREDA, 8. 4. 2020

1. A

1. B


PONEDELJEK, 6. 4. 2020

1. A

1. B


PETEK, 3. 4. 2020

1. A

1. B


SREDA, 1. 4. 2020

1. A

1. B


TOREK, 31. 3. 2020

1. A

1. B

 • V DZ Računanje je igra reši strani 26 in 27.
 • V zvezku za opismenjevanje glasno beri vse besede in povedi na straneh 28 in 29.
 • V črtnem zvezku vadi zapis črke L (čimveč in čim lepše).
 • 1. B – SPOZNAVANJE OKOLJA – DELI TELESA

PONEDELJEK, 30. 3. 2020

1. A

1. B

 • V DZ za opismenjevanje reši vse naloge na straneh 28 in 29 (črka L).
 • V brezčrtni zvezek čez celo stran napiši veliko črko L.
 • Okoli nje nalepi vsaj 10 sličic iz starih revij ali reklam (če jih nimaš, pa nariši), ki imajo črko L na začetku, v sredini ali na koncu besede.
 • 1. B – SPOZNAVANJE OKOLJA – ŽIVIM ZDRAVO

PETEK, 27. 3. 2020

1. A

1. B

 • DZ Lili in Bine 3. del, str. 48 (krog) in str. 52 (trikotnik).
 • V brezčrtni zvezek z barvicami nariši risbo z liki in jo pobarvaj (uporabi šablono in domišljijo).
 • LIKOVNA UMETNOST – NARIŠI SVOJO MAMICO. TEHNIKA JE POLJUBNA, LAHKO S SVINČNIKOM, SUHIMI BARVICAMI, VOŠČENKAMI (ČE JIH IMAŠ DOMA).

ČETRTEK, 26. 3. 2020

1. A

1. B

 • V DZ za opismenjevanje glasno beri vse besede in povedi na straneh 24 – 27.
 • V črtni zvezek  natančno prepiši besedili na str.26 (pero) in str.27 (zvezdica).
 • Piši v eno vrstico.
 • 1. B – SPO – OPAZUJEM VREME

TOREK, 24. 3. 2020

1. A

1. B

 • DZ Lili in Bine 3.del, str. 41 in 42
 • DZ za opismenjevanje, str. 26 in 27, glasno preberi vse besede in povedi
 • V črtnem zvezku vadi zapis črke K (čimveč in čim lepše)
 • 1. B – SPO – NEVARNE SNOVI

PONEDELJEK, 23. 3. 2020

1. A

SPOZNAVNJE OKOLJA

1. B

 • V DZ za opismenjevanje reši vse naloge na str. 26 in 27 (črka K).
 • V brezčrtni zvezek čez celo stran napiši veliko črko K.
 • Okoli nje nalepi vsaj 10 sličic izrezanih iz starih revij ali reklam (če jih nimaš, pa nariši), ki imajo v besedi črko K na začetku, v sredini ali na koncu.

SPOZNAVNJE OKOLJA


PETEK, 20. 3. 2020

1. A

1. B

 • V DZ Računanje je igra reši strani 23, 24 in 25.
 • Preveri, če imaš narejene vse ostale strani do tu.
 • 1. B – SPO – KAJ ZNAM

ČETRTEK, 19. 3. 2020

1. A

SLOVENŠČINA, MATEMATIKA – DZ Lili in Bine 3, stran 38,39:

 • na strani 38 opazuj sliko in reši naloge na naslednji strani
 • staršu opiši sliko Na planini, izmisli si zgodbo
 • v velik črtni zvezek zapiši nekaj besed (5-10) in povedi (2-5) iz slike Na planini
 • DZ RJI stran 25

ŠPORT, podaja žoge:

 • če imaš doma žogo pojdi ven in vadi podajanje, lovljenje žoge (s staršem seveda)

1. B

 • V DZ za opismenjevanje glasno beri vse besede in povedi na straneh 24 in 25.
 • V črtni zvezek natančno prepiši besedili na strani 24 (pero) in 25 (zvezdica).
 • Piši v eno vrstico.

SREDA, 18. 3. 2020

1. A

SLOVENŠČINA – utrjevanje črke O, zapis povedi:

 • v velik črtni zvezek prepišejo nalogo pod zvezdo, slike zamenjajo z zapisom besed, pišejo naj čez eno vrstico, vadijo lepopis ( ČE LAHKO, MI PREPIS SLIKAJTE IN POŠLJITE )
 • sami dodajo kako besedo na O in kako poved (po zmožnosti)

MATEMATIKA – seštevanje in odštevanje do 10:

 • DZ Lili in Bine str.36
 • doma se igrajo in računajo z barvicami, najljubšimi igračami, različnimi predmeti

ŠPORT:

 • sprehod in tek v naravi

1. B

 • V brezčrtni zvezek čez celo stran napiši veliko črko O.
 • Okrog nje nariši vsaj deset stvari, ki jo imajo na začetku, na sredini ali na koncu besede.
 • V črtnem zvezku vadi pisanje črke O (čimveč in čim lepše).

TOREK, 17. 3. 2020

1. A

SLOVENŠČINA – utrjevanje črke O:

 • v velik črtni zvezek vadijo zapis črke O in besed
 • v DZ za Opismenjevanje rešijo naloge na strani 25 in berejo povedi pod nalogo zvezda in po zmožnosti tudi utež

GLASBENA UMETNOST – ponavljanje pesmi:

 • zapojejo kako že naučeno pesem, pesmi lahko utrjujejo s pomočjo spletne strani www.lilibi.si

LIKOVNA UMETNOST -> 1. A IN 1. B – PROSTORSKO OBLIKOVANJE

1. B

 • V DZ Lili in Bine 3.del, reši stran 40 (kdor še ni, še strani 36 in 37).
 • Pomagaš si lahko s številskim trakom (gosenico).
 • V DZ za opismenjevanje reši vse naloge na straneh 24 in 25 (črka O).
 • LIKOVNA UMETNOST -> 1. A IN 1. B – PROSTORSKO OBLIKOVANJE

PONEDELJEK, 16. 3. 2020

 1. A

SLOVENŠČINA – črka O:

 • DZ za Opismenjevanje stran 24, rešijo naloge, berejo pero
 • zapis črke v velik brezčrten zvezek, narišejo tri predmete na O
 • doma poiščejo tri stvari na O

MATEMATIKA – računanje do 10:

 • DZ Računanje je igra stran 24

1. B

 • Glasno preberi vse besede in krajsa besedila v Zvezku za opismenjevanje od strani 20 do 22.
 • Potem v črtni zvezek čim lepše prepiši besede na strani 20 v nalogi označeni s peresom ter besede na strani 22 prav tako označeni s peresom.
 • Piši v eno vrstico.
 • SPOZNAVANJE OKOLJA -> RAST FIŽOLA

 

 

(Visited 3.368 times, 1 visits today)