Dobrodošli na spletni strani SLOVENŠČINA

Tu boste lahko izvedeli vse, kar je povezano s poukom slovenščine od 6. do 9. razreda.

Lidija RUPNIK: 6. C, 6. B, 7. A, 9. r./2. sk.
e-pošta: lidija.rupnik@osdravlje.si
Govorilne ure: TOREK, 11.20 – 12.05

Milojka BADALIČ: 7. B, 8. r./2. sk., 8. r./3. sk, 9. r./1. sk., 9. r./3. sk.
e-pošta: milojka.badalic@osdravlje.si
Govorilne ure: PETEK, 11.20 – 12.05

Helena KEBER: 6. A, 8. r./1. sk.
e-pošta: helena.keber@osdravlje.si
Govorilne ure: PETEK, 11.20 – 12.05

POVEZAVE

Razpored pisnih nalog, preizkusov znanja, govornih nastopov in domačega branja za šolsko leto 2022/2023

6. razred
1. pisna naloga: mnenje o prebrani knjigi 24. 5. 2023
1. preizkus znanja 14. 12. 2022
2. preizkus znanja 12. 4. 2022

Govorni nastop: pravljica od 1. 12. 2022

1. domače branje: 15. 2. 2023

 • Tone Partljič: Hotel sem prijeti sonce ali Janja Vidmar: Junaki petega razreda
 • B. Novak: Zelena pošast ali Zaljubljeni vampir ali Super Špon

2. domače branje: /izberi eno izmed navedenih knjig/ 24. 5. 2023

 • Primož Suhodolčan: Košarkar naj bo, ali Kolesar naj bo ali Ranta vrača udarec ali
 • Tone Seliškar: Bratovščina Sinjega galeba ali
 • Bogdan A. Novak: Zvesti prijatelj (1. pisna naloga)

3. domače branje: 1. 6. 2023

 • Strokovna ali leposlovna  knjiga z ekološko tematiko po izbiri.

7. razred
1. pisna naloga: mnenje o prebrani knjigi DB 17. 3. 2023
1. preizkus znanja 9. 12. 2022
2. preizkus znanja 9. 6. 2023

Govorni nastop: deklamacija in analiza ljudske pesmi 14. 10. 2022

1. domače branje: 11. 11. 2022

 • E. Petiška: Grške bajke ali Dušica Kunaver: Slovenske ljudske pravljice in pripovedke

2. domače branje (2. šolski spis) /izberi eno/ 17. 3. 2023

 • Josip Jurčič: Jurij Kozjak ali
 • Rado Murnik: Lepi janičar ali
 • F.S. Finžgar: Pod svobodnim soncem ali
 • Igor Karlovšek: Pobeg

3. domače branje: 14. in 16.6. 2023

 • Sue Townsend: Skrivni dnevnik Jadrana Krta ali
 • Zlata Filipovič: Zlatin dnevnik ali
 • Meg Cabot: Princeskin dnevnik ali
 • Ana Frank: Dnevnik Ane Frank

8. razred
1. pisna naloga: knjige domačega branja/razlagalni 23. 11. 2022
1. preizkus znanja 11. 1. 2023
2. preizkus znanja 31. 5. 2023

 • Recitacija: Valentin Vodnik: Moj spominik ali Zadovoljni Kranje
  3. 10. 2022
 • Recitacija: F. Prešeren: Zdravljica od 5. 12. 2022

Govorni nastop: mnenje o pesniški zbirki domačega branja od 15. 5. 2023

1. domače branje (pisna naloga): 23. 11. 2022

 • Desa Muck: Nebo v očesu lipicanca ali
 • Vinko Möderndorfer: Jaz sem Andrej ali
 • Bogdan Novak: Ninina pesnika dva

2. domače branje: 7. 3. 2023

 • Ivan Tavčar: Visoška kronika

3. domače branje – govorni nastop /izberi eno zbirko sodobnega slovenskega pesnika – po dogovoru z učiteljem/ od 15. 5. 2023

9. razred
1. pisna naloga: poustvarjanje povezano z domačim branjem 38. 3. 2023
1. preizkus znanja 16. 1. 2023
2. preizkus znanja 18. 4. 2023

Govorni nastop: mnenje o prebrani knjigi (proza) sodobne slovenske književnosti od 15. 5. 2023

1. domače branje: 3. 10. 2022

 • Exupery: Mali princ

2. domače branje (šolski spis/razlagalni): 38. 3. 2023

 • Ivan Cankar: Moje življenje

3. domače branje (govorni nastop): od 15. 5. 2023

 • sodobni slovenski pisatelji /po dogovoru z učiteljem/
(Visited 3.040 times, 1 visits today)