Dobrodošli na spletni strani SLOVENŠČINA

Tu boste lahko izvedeli vse, kar je povezano s poukom slovenščine od 6. do 9. razreda.

Lidija RUPNIK: 6. A, 7. A, 8. r./2. sk., 9. r./1. sk.,  IP VZM (RAD)
e-pošta: lidija.rupnik@gmail.com
Govorilne ure: ČETRTEK, 10.30 – 11.15

Milojka BADALIČ: 6. B, 7. B, 8. r./1. sk, 8. r./3. sk, 9. r./2. sk.
e-pošta: milojkabadalic4316501@gmail.com
Govorilne ure: ČETRTEK, 12.10 – 12.55

POVEZAVE

Razpored pisnih nalog, preizkusov znanja, govornih nastopov in domačega branja za šolsko leto 2019/2020

6. razred
1. pisna naloga: mnenje o knjigi domačega branja 22.10. 2019
2. pisna naloga: poustvarjanje 26. 5 .2020
1. preizkus znanja 17.12. 2019
2. preizkus znanja 14. 04. / 12. 5. 2020
1. govorni nastop:
– pravljica od 11. 11. 2019
– deklamacija Pavčkove pesmi (po dogovoru) 3. 2. 2020

1. domače branje:/izberi eno izmed navedenih knjig/ 22.10.2019
– Primož Suhodolčan: Košarkar naj bo, Kolesar naj bo ali Ranta vrača udarec
– Tone Seliškar: Bratovščina Sinjega galeba
– Bogdan A. Novak: Zvesti prijatelj (1. pisna naloga)
2. domače branje: 3. 3. 2020
– Tone Partljič: Hotel sem prijeti sonce ali Prežihov Voranc: Solzice
3. domače branje: 4. 6. 2020
– strokovna sli leposlovna knjiga z ekološko tematiko po izbiri

7. razred
1. pisna naloga: poustvarjanje 20.11. 2019
2. pisna naloga: obnova knjige domačega branja 25 . 3. 2020
1. preizkus znanja 18. 12. 2019
2. preizkus znanja 10. 6. 2020
1. govorni nastop: deklamacija in analiza ljudske pesmi 5. 11. 2019

1. domače branje in 2. govorni nastop: 6. 1. 2020
– E. Petiška: Grške bajke ali Dušica Kunaver: Slovenske ljudske pravljice in pripovedke
2. domače branje (2. šolski spis) /izberi eno/ 24. 3. 2020
– Josip Jurčič: Jurij Kozjak
– Rado Murnik: Lepi janičar
– F.S. Finžgar: Pod svobodnim soncem
3. domače branje: 12. 6. 2020
– Sue Townsend: Skrivni dnevnik Jadrana Krta ali
– Zlata Filipovič: Zlatin dnevnik ali
– Meg Cabot: Princeskin dnevnik ali
– Ana Frank: Dnevnik Ane Frank

8. razred
1. pisna naloga: poustvarjanje 26. 11. 2019
2. pisna naloga: ocena knjige domačega branja 4. 3. 2020
1. preizkus znanja 8. 1. 2020
2. preizkus znanja 3. 6. 2020

Recitacija: Valentin Vodnik: Moj spominik ali Zadovoljni Kranje
7. 10. 2019
Recitacija: F. Prešeren: Zdravljica od 3. 2. 2020
Govorni nastop: mnenje o pesniški zbirki domačega branja od 13. 5. 2020

1. domače branje: 15. 10. 2019
– Vinko Moderendorfer: Kit na plaži ali V. P. Štefanec: Sem punk čarovnica, Debela lezbijka in ne maram lumpov
2. domače branje (pisna naloga): 10. 2. 2020
– Ivan Tavčar: Visoška kronika
3. domače branje (pisna naloga): 4. 3. 2020
– Desa Muck: Hči Lune ali Lažniva Suzi ali Nebo v očesu lipicanca
– J. R. Tolkien: Hobit
– Bogdan Novak: Ninina pesnika dva
4. domače branje – govorni nastop /izberi eno zbirko sodobnega slovenskega pesnika – po dogovoru z učiteljem/ od 13. 5. 2020

9. razred
1. pisna naloga: opis in oznaka osebe 15. 10. 2019
2. pisna naloga: poustvarjanje povezano z domačim branjem 19. 3. 2020
1. preizkus znanja 20. 1. 2020
2. preizkus znanja 20. 4. 2020
Govorni nastop: mnenje o prebrani knjigi (proza) sodobne slovenske književnosti od 14. 5. 2020

1. domače branje: 7. 10. 2019
Exupery: Mali princ
2. domače branje: 3. 12. 2019
– Bogdan A. Novak: Oblike sveta
3. domače branje (šolski spis): 19. 3. 2020
– Ivan Cankar: Moje življenje
4. domače branje (govorni nastop): od 16. 5. 2020
– sodobni slovenski pisatelji /po dogovoru z učiteljem/

(Visited 544 times, 1 visits today)