1. A – Vesna KRAMER
URA / od – do
PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
 1 8.20-9.05 SPO SLJ ŠPO SPO SLJ
 2 9.25-10.10  ŠPO  GUM  SPO  SLJ  SLJ
 3 10.30-11.15  SLJ  LUM  MAT  MAT  MAT
 4 11.20-12.05  MAT  LUM  SLJ  ŠPO  GUM
 5 12.10-12.55  DOP/DOD
 6 13.00-13.45  N1A N1A
1. B – Nataša TOMEC ERŽEN
URA / od – do PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
 1 8.20-9.05  SLJ MAT SLJ SLJ MAT
 2 9.25-10.10  SLJ  MAT  SLJ  SPO  MAT
 3 10.30-11.15  SPO  SLJ  SPO  ŠPO  LUM
 4 11.20-12.05  ŠPO  GUM  ŠPO  GUM  LUM
 5 12.10-12.55  DOP/DOD
 6 13.00-13.45 N1A N1A
2. A – Maja NOVAK
URA /od – do PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0 7.30-8.15
1 8.20-9.05 SLJ MAT SLJ MAT SLJ
2 9.25-10.10  SLJ  TJA  MAT  SLJ  SLJ
3 10.30-11.15  SPO  SLJ  ŠPO  TJA  MAT
4 11.20-12.05  GUM  SPO  LUM  ŠPO  GUM
5 12.10-12.55  ŠPO  LUM  SPO
6 13.00-13.45  DOP/DOD
2. B – Tia S. DONČIČ
URA / od – do PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0 7.30-8.15
1 8.20-9.05 SLJ MAT SLJ MAT SLJ
2 9.25-10.10  SLJ  SLJ  ŠPO  TJA  SLJ
3 10.30-11.15  ŠPO  TJA  MAT  ŠPO  MAT
4 11.20-12.05  SPO  SPO  LUM  SLJ  GUM
5 12.10-12.55  GUM  DOP/DOD  LUM  SPO
 6 13.00-13.45
3. A – Petra TEVŽ
URA / od – do PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0 7.30-8.15 DOP/DOD
 1 8.20-9.05 SLJ  ŠPO MAT MAT SLJ
 2 9.25-10.10  TJA  MAT  SLJ  ŠPO  SLJ
 3 10.30-11.15  MAT  SLJ  SLJ  SPO  MAT
 4 11.20-12.05  SPO  LUM  TJA  SLJ  ŠPO
 5 12.10-12.55  GUM  LUM  SPO  GUM
6 13.00-13.45
3. B – Mateja KLEMŠE
URA / od – do PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0 7.30-8.15 DOP/DOD
 1 8.20-9.05  SLJ MAT  GUM SPO SLJ
 2 9.25-10.10  MAT  ŠPO  MAT  ŠPO  MAT
 3 10.30-11.15  TJA  SPO  TJA  SLJ  LUM
 4 11.20-12.05  SPO  SLJ  SLJ  SLJ  LUM
 5 12.10-12.55  GUM  SLJ  ŠPO  MAT
6 13.00-13.45
3. C – Urška DOLINAR
URA / od – do PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0 7.30-8.15
 1 8.20-9.05  SLJ SLJ SLJ MAT ŠPO
 2 9.25-10.10  SLJ  SLJ  TJA  SLJ  MAT
 3 10.30-11.15  MAT  ŠPO  MAT  SPO  SLJ
 4 11.20-12.05  SPO  TJA  LUM  GUM  SPO
 5 12.10-12.55  GUM  MAT  LUM  ŠPO
 6 13.00-13.45  DOP/DOD
 4. A – Alenka BALON
URA / od – do PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0 7.30-8.15  DOP/DOD
 1 8.20-9.05  ŠPO ŠPO DRU ŠPO NIT
 2 9.25-10.10  MAT  MAT  SLJ  MAT  NIT
 3 10.30-11.15  SLJ  SLJ  LUM  SLJ  MAT
 4 11.20-12.05  SLJ  NIT  LUM  TJA  RU/GUM
 5 12.10-12.55  DRU  TJA  MAT  GUM
 6 13.00-13.45  ID  NUM/N2N
7 13.45-14.30  NTE NŠP/N2N NRA
4. B – Alenka OSTERMAN
URA / od – do PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0 7.30-8.15  DOP/DOD
 1 8.20-9.05  SLJ NIT NIT ŠPO SLJ
2 9.25-10.10  SLJ  MAT  NIT  MAT  DRU
 3 10.30-11.15  ŠPO  LUM  SLJ  DRU  MAT
 4 11.20-12.05  TJA  LUM  MAT  GUM  RU/GUM
 5 12.10-12.55  MAT  SLJ  ŠPO TJA
 6 13.00-13.45  ID  NUM/N2N
7 13.45-14.30  NTE NŠP/N2N NRA
5. A – Vikica HVALEC ZIBELNIK
URA / od – do PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0 7.30-8.15 DOP/DOD
1 8.20-9.05 ŠPO  NIT DRU MAT  TJA
2 9.25-10.10  SLJ  NIT  MAT  NIT  DRU
3 10.30-11.15  SLJ  TJA  TJA  SLJ  MAT
4 11.20-12.05  MAT  ŠPO  ŠPO  GUM  GUM/GOS
5 12.10-12.55  DRU  SLJ  SLJ  LUM  RU/GOS
6 13.00-13.45 ID  LUM NUM/N2N
7 13.45-14.30  NRA NTE/NŠP/N2N
5. B – mag. Vanja SORJAN
URA / od – do PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
0 7.30-8.15 DOP/DOD
1 8.20-9.05 SLJ NIT  DRU SLJ MAT
2 9.25-10.10  SLJ  GUM  MAT  LUM  DRU
3 10.30-11.15  MAT  SLJ  ŠPO  LUM  TJA
4 11.20-12.05  TJA  MAT  SLJ  NIT  GUM/GOS
5 12.10-12.55  DRU  ŠPO  TJA  NIT  RU/GOS
6 13.00-13.45  ID  ŠPO NUM/N2N
7 13.45-14.30  NRA  NTE/NŠP/N2N

(Visited 1.632 times, 1 visits today)