V sredo, 5. 1. 2022, bo za učence 5. razredov naravoslovni dan, kjer bodo spoznali geografske značilnosti Kraškega roba in Tržaškega zaliva, kraške pojave, kraško jamo, tipe površja, življenje in lego naselij ter sožitje […]