Zaradi posledic, ki so jih številni osnovnošolci utrpeli zaradi zapiranja šol, je v šolskem letu 2020/2021 nastal projekt ‘Brezplačna individualna učna pomoč osnovnošolcem’, ki se nadaljuje tudi v tem šolskem letu.

Namen projekta je pomoč osnovnošolcem od 5. do 9. razreda, ki potrebujejo dodatno razlago in motivacijo za učenje in samostojno delo. Pri tem jim bodo pomagali dijaki prostovoljci, ki so s svojim poglobljenim znanjem in nenazadnje tudi družbo pripravljeni priskočiti na pomoč. 

Inštrukcije bodo potekale brezplačno in individualno, glede na dogovor med učencem in dijakom pa preko videokonferenc (Zoom) ali v živo.

Prijavijo se lahko vsi osnovnošolci od 5. do 9. razreda (oz. jih prijavite starši), ki bi jim takšna pomoč koristila.

Prijava na povezavi:

https://forms.gle/oj4YsrEWLkvpa95M8

(Visited 139 times, 1 visits today)