SVET STARŠEV skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev v šoli. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe;
 • daje mnenje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
 • daje mnenje o predlogu programa šole in o letnem delovnem načrtu;
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojnoizobraževalni problematiki;
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnoizobraževalnim delom;
 • voli predstavnike v svet šole;
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

ČLANI SVETA STARŠEV ŠOLSKO LETO 2019/20120:

 • 1. A Violeta BERGANT
 • 1. B Petra VIDMAR
 • 2. A Natalija TOKANOVIĆ
 • 2. B Robert ATANASOV
 • 3. A Aida ŠKORO BABIČ
 • 3. B Romana ŠTUBELJ
 • 3. C Tinka MAJARON
 • 4. A Vesna PAULIĆ
 • 4. B Dejan VUKOTA
 • 5. A Vanja CIMPERŠEK ŠKOF
 • 5. B Almina ELEZOVIĆ
 • 6. A Simon JAVORNIK
 • 6. B Olga KARDOŠ
 • 7. A Karmela DROBNIČ
 • 7. B Andreja KODERMAC
 • 8. A Helena JAKLIČ
 • 8. B Peter LEVIČ
 • 9. A Lovro MUNDA
(Visited 246 times, 1 visits today)