SVET ŠOLE imenuje in razrešuje ravnatelj šole, sprejema letni delovni načrt in poročila o njegovi uresničitvi ter odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov. Ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev.

ČLANI SVETA OŠ DRAVLJE

Predstavniki občine:

  • Nada BEČIĆ
  • Grega CIGLAR
  • Edo GERBEC

Predstavniki Sveta staršev:

  • Aida ŠKORO BABIĆ
  • Tinka MAJARON
  • Dejan VUKOTA

Predstavniki učiteljskega zbora:

  • Aleš BOBEK
  • Vesna FARKAŠ
  • Jurij KALAN
  • Nevenka ŠUŠTERŠIČ
  • Petra TEVŽ
(Visited 433 times, 1 visits today)